Utvecklingsarbete inom förskolan

Carita Backman från förskolan Porfyrgården åkte den 24 augusti ned till Skolverket i Stockholm för att ingå i en referensgrupp av endast 14 stycken särskilt utvalda barnskötare/förskollärare från hela Sverige. Målet med referensgruppen är att de ska stödja skolverket (på uppdrag av regeringen) att återinföra ett riktmärke för barngruppens storlek i förskolan. Riktmärket ska införas i kommentarer till allmänna råd om förskolan och baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med utgångspunkt i främst pedagogisk, utvecklings- och socialpsykologisk forskning. Förutom pedagoger har 14 skolledare och 2 forskare från Göteborgs universitet gett sina synpunkter på frågan om barngruppens storlek. Tankarna och åsikterna från dessa två grupper kommer den 16 februari 2016 redovisas till utbildningsdepartementet i sin helhet. Efter att det är gjort kommer de allmänna råden för förskolan att uppdateras.      
By | 2015-09-09T13:30:41+00:00 september 9th, 2015|Allmänt|0 Comments

About the Author:

Stefan Karlberg är anställd i Älvdalens Kommun som utvecklingsansvarig för barn och utbildningsförvaltningen. Stefan är redaktör för denna webbsida!

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.