Till dig som är förälder/vårdnadshavare

Hej! Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete går vi nu ut med våra årliga enkäter till samtliga föräldrar/vårdnadshavare. Enkäterna är viktiga för oss i vårt förbättringsarbete inom BUF och både elevernas och vårdnadhavares åsikter spelar en stor roll när utvecklingsområden ska identifieras. Vi är mycket tacksam för den tid du tar dig för att besvara frågorna som går ut. Enkäterna kommer skickas ut av klasslärarna digitalt via mail (enkäten gäller både grundskolan och fritidshem), på förskolan kommer förskolelärarna ansvara för att skicka ut enkäterna digitalt via mail samt ha dem tillgängliga vid hämtning och lämning. Tack på förhand Ledningen, barn och utbildningsförvaltningen.  
By | 2017-10-04T07:49:55+00:00 oktober 4th, 2017|Allmänt|0 Comments

About the Author:

Stefan Karlberg är anställd i Älvdalens Kommun som utvecklingsansvarig för barn och utbildningsförvaltningen. Stefan är redaktör för denna webbsida!

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.