Årshjul 2018-05-14T14:00:13+00:00

Årshjul

Målsättning med års/kvalitetshjulen  är att synliggöra och tydliggöra för både ledning, personal, föräldrar, elever och övrig omgivning när olika aktiviteter/händelser görs/sker under året för att stärka respektive verksamhet! 

”Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Kravet innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen”.

Övergripande nivå

Älvdalens kommun

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.