Rivningen av Älvdalsskolans c – hus är nu igång. Nedan en liten film som visar när taket lyfts bort.

Det dröjer nu inte länge innan hela C och B huset är borta. Peab kommer sedan påbörja byggnationen av högstadiet, administration, matsalar, specialsalar (slöjd, musik, NO, hemkunskap och bildsal).