Resultat 2017-12-12T14:17:47+00:00

Resultat

På denna sida finner ni resultat från barn och utbildningsförvaltningen. Information om vår verksamhet går att finna på många olika håll, nedan har vi sammanställt några av de instanser som följer upp barn och utbildningsförvaltningen. Klickar ni på länken så kommer ni till deras sida och den informationen som gäller för vår kommun.

Lärarförbundets ranking 2017

0
*Totalt 290 kommuner
0
* 30 placeringar sämre än 2016

Rankingen utgår från nedanstående områden:

 • Friska lärare
 • Resurser
 • Utb. lärare
 • Lärartäthet
 • Lön
 • Avtalspart
 • Andel förskola
 • Merit åk 9
 • Merit likvärde
 • Andel G
 • Andel G likv.
 • Gy. inom 3 år
 • Högskolebeh.

Källa. Lärarförbundet

Lärarnas Riksförbund 2016

0
*Totalt 290 kommuner
0
*56 placeringar sämre än 2015

Rankingen utgår från nedanstående områden:

 • Elevresultat
 • Likvärdighet
 • Resursanvändning
 • Lärarlöner
 • Lärarbehörighet

Källa: Lärarnas Riksförbund

Föräldraalliansens grundskoleindex 2017

0
*Totalt 290 kommuner
0
* 48 placeringar sämre än 2016

Rankingen utgår från nedanstående områden:

 • Måluppfyllelse
 • Pedagogisk personal
 • Övriga hälso- och studiefrämjande resurser
 • Fritidshemmen

Källa: Föräldraalliansen

Öppna Jämförelser 2017

0
*Totalt 290 kommuner
0
*84 placeringar bättre än 2016

Rankingen utgår från nedanstående områden:

 • Elever, åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
 • Elever, åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen,avvikelse från modellberäknat värde.
 • Elever, åk 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen).
 • Elever, åk 9, genomsnittligt meritvärde (17 ämnen), avvikelse från modellberäknat värde.
 • Elever som är behöriga till yrkesprogram.
 • Elever som är behöriga till yrkesprogram,avvikelse från modellberäknat värde.

Källa: SKL (Sveriges kommuner och landsting)

Grundskolan Älvdalens Kommun

Meritvärden i årskurs 9 sedan 2011

OBS! Från och med betygen avseende vårterminen 2015 avses 17 ämnen, dessförinnan grundas resultaten på 16 ämnen.

Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 Älvdalens kommun 16/17 OBS! Avrundat till heltal.

0p
Alla
0p
Flickor
0p
Pojkar
0p
Riket
Observera att om antalet EJ behöriga är 1-4, så visas andelen behöriga som ~100.

Elever årskurs 9 Älvdalens kommun 16/17 som :

Pojkar årskurs 9 Älvdalens kommun 16/17 som :

Flickor årskurs 9 Älvdalens kommun 16/17 som :

har uppnått kunskapskraven i alla ämnen
81,8%
är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet
84,8 %
har uppnått kunskapskraven i alla ämnen
77,8%
är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet
83,3%
har uppnått kunskapskraven i alla ämnen
~100%
är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet
86,7 %

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.