Regeringen stärker kraven på digital kompetens inom skolan!

Torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. För att läsa mer om vad detta konkret innebär läs på regeringens hemsida genom att klicka på länken nedan. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/ *Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. *Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017.
By | 2017-03-12T08:33:41+00:00 mars 12th, 2017|Allmänt|0 Comments

About the Author:

Stefan Karlberg är anställd i Älvdalens Kommun som utvecklingsansvarig för barn och utbildningsförvaltningen. Stefan är redaktör för denna webbsida!

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.