Lärandematriser 2017-10-08T18:06:22+00:00

Kommunövergripande fokusområde

I skolinspektionens enkät läsåret 15/16 såg vi att över 40% av eleverna i  årskurs 9 tycker att det är svårt att veta vad man ska lära sig samt veta vad man bedöms på. Förvaltningen ser detta som ett oerhört viktigt område att stärka och kommer under läsåret 17/18 ha elevernas förståelse för sitt egna lärande som ett kommunövergripande fokusområde. Ett steg i detta arbete är att låta lärare på mötestid och kvalitetsdagar arbeta med att utveckla ett tydligt arbetsätt gentemot eleverna och där målet är att stärka elevernas förståelse för sitt lärande samt vad som ligger till grund för bedömningen.

0%
Elevenkät åk 9 – Svårt att veta vad man bedöms på!
0%
Elevenkät åk 9 – Svårt att förstå vad man ska lära sig!
Målsättning 2017/2018 – stärka elevernas förståelse för sitt eget lärande.
Förvaltningschef Lars Lisspers, Barn och utbildningsförvaltningen

Älvdalen väljer:

Älvdalens kommun har valt att arbeta med lärandematriser och kunskapsöversikter som ett led i detta arbete.

Vill ni läsa mer om lärandematriser och redan nu ta del av skapade kunskapsöversikter hänvisar vi till Johan Alms sida:

https://larandematriser.se

Vi kommer nedan att publicera kunskapsöversikter och lärandematriser som tas fram under året. Allt som finns nedan är fritt att nyttja för eget bruk.

Skolverket säger:

På skolverkets sida, forskning för lärande går att läsa.:

”Användning av matriser i arbetet med uppgifter har även visat sig stödja elevernas självreglerande förmåga. Det kan handla om att planera sitt arbete, att använda matrisen som ett stöd under arbetets gång och att göra egna bedömningar om arbetets kvalitet med utgångspunkt ifrån matrisen”.

(Klicka på bilden för att läsa mer.)

Skärmavbild 2016-09-02 kl. 09.34.18

Kunskapsöversikter

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.