Nya Älvdalsskolan 2018-03-27T11:45:23+00:00
Etapp 2: F-6 samt fritids ska vara färdigbyggt.
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Se alla bilder

Aktuellt byggandet

Skolan byggs

Skolan byggs i etapper 

Byggstart vår 2016

För att störningarna ska bli så små som möjligt kommer skolbygget att ske i etapper. Det underlättar för bland annat undervisningen under byggnadstiden.

Etapp 1 klar Q1 2018

 • Etapp 1a – Specialsalar och del av högstadiet rivs
 • Etapp 1b – Högstadiet, matsal, specialsalar och bibliotek byggs

Etapp 2 klar Q2 2019

 • Etapp 2a – Kvarvarande del av högstadiet samt gamla gymnastiksalen rivs.
 • Etapp 2b – Låg- och mellanstadiet samt rörelserum byggs.

Etapp 3 klar Q1 2020

 • Etapp 3 –  Montessori rivs
 • Skolgård och parkering slutförs.

Om nya Älvdalsskolan

En helt ny skola byggs i Älvdalen. Ingen ombyggnad av äldre delar görs. Med hänsyn till miljö och ny byggteknik kommer det att bli mer långsiktigt ekonomiskt att bygga en helt ny skola F-9. I den nya skolan görs plats för folkbibliotek, som även fungerar som skolbibliotek.

Nya Älvdalsskolan blir en inbjudande, öppen och trygg mötesplats för hela samhället. Det blir en modern lärandemiljö, multifunktionell och flexibel som understödjer ny pedagogik. För att spara energi, öka effektivitet och nyttjandegrad har lokalytorna minskats och samlats in till en byggnad.

Unikt skolområde

Eftersom byggnaden är placerad i en mycket känslig och kulturhistoriskt värdefull miljö mitt emellan Tingshus och kyrka och krävs stor anpassning till platsen. Skolan är lokalt förankrad genom material och miljö. Fasaden blir av trä, med inspiration från bland annat kyrkhärbret. Mellan bussparkering och huvudentré planeras det för en så kallad torgyta, en trivsam entréplats. Från huvudentrén når man enkelt administration, kök, matsal, bibliotek samt lokaler för högstadiet. En mindre entré är placerad i skolans norra flyglar där åk F-6 får sina lokaler, nära lekytor och skolgård.

Den nya skolan kan kortfattat beskrivas som fem huskroppar med förbindande länkar. Länkbyggnaderna skall vara lätta och genomsiktliga för att skapa tydliga siktlinjer mot de vackra omgivningarna.

Invändigt

Invändigt skall den nya skolan kännetecknas av ljus och rymd, med stora fönster för maximalt ljusinsläpp och möjlighet till vädring. Stor vikt skall läggas vid att skapa en öppen miljö som underlättar i det pedagogiska arbetet. Innerväggar, dörrar, partier samt lokaler utformas så att en genomgående god ljudmiljö erhålls. Alla ingående material skall vara sunda naturmaterial och ge minimal hälso- eller miljömässig påverkan. Inredningen inspireras av lokala material från hantverkstraditionen såsom vävning och flätning.

Frågor & svar

Vanligaste frågorna och svaren som kommer in till förvaltningen återges nedan!

Nya Älvdalskolan

Rivningen är påbörjad. Ni ser på bilden etapp 1a vilka byggnader som kommer rivas under våren. Ni ser under etapp 1b vilken byggnad som kommer byggas först. Skärmavbild 2015-04-12 kl. 14.46.16
Skärmavbild 2015-04-12 kl. 14.46.16 Kolla längst upp på denna sida så ser du tidslinjen för byggnationen.
Förändringar inför vt 2016 är att slöjdämnena numera befinner sig i den gamla gymnastiksalen som byggts om för detta ändamål. Bildsalen har flyttats till skolans aula som blivit uppfräschad och iordningställd för detta ändamål! Hemkunskapen har placerats i vanliga lektionssalar för teoripass samt nyttjar Älvdalens utbildningscenters kök för praktiska moment. *Gymnastiken för F-2 har sedan terminen ht2015 flyttat upp till stora sporthallen i Älvdalen. Detta för att kunna nyttja gymnastiksalen som slöjdsalar. Målsättningen med förändringarna är att försöka behålla så mycket som mjöligt av undervisningen vid Älvdalsskolan under byggnationstiden.
Skolan har totalt en yta på ca 9000m2. Ytan som kommer nyttjas till för skolans elever och personal är på ca 6000m2.
Skolan är dimensionerad för ca 500 elever!
Skolan byggs i etapper, men hela byggnationen räknas ta ca 3 år!
Nedan kan ni se några delar som utmärker den nya Älvdalsskolan
 • Miniaula för olika sammankomster för skola-kultur –fritid-allmänhet.
 • Rörelserum – Gymnastiksal utrustad även för kulturändamål.
 • 2 st matsalar för att få en lugnare miljö.
 • Inbjudande utemiljö med bilfri skolgård.
 • 500 m2 Älvdalskvartsit i entrèhallar.
 • 300 m2 kubbgolv i bibliotek.
 • Sunda hus – Miljödatabas för miljövänliga materialval.
 • Mottagningskök med extra utrustning som ett enklare tillagningskök.
 • Nyckelfri skola – Låssystem med taggar och kort.
 • Träfasad – Kebony furu. Behandlas med restprodukt från sockerframställning. Får egenskaper som tropiska träslag. Distribueras i Sverige av Siljan Wood.
 • Extra isolering i golv – väggar – tak.
 • Ledbelysning.
 • Varje huskropp är egen ventilationszon med eget värmeåtervinningsaggregat.

Ny gångväg etapp2

OBS! – Nya gångvägar gäller sedan måndag v.15 2016

Förklaring till fotot 

 • Gångväg eller stig under etapp 2 är markerat med rött.
 • Stora delar av gångvägen är inhägnad med staket för barn och personals säkerhet.

Ställ en fråga

 

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.