Vad är det vi ska göra och hur ska vi gå tillväga?

Start – Introduktion

Steg 1. Utvärdera föregående års plan.

Förra årets likabehandlingsplaner finner du här = Likabehandlingsplaner läsåret 2016-2017

Steg 2. Kartläggning av året

Steg 3. Analysera samt prioritera

Steg 4. Skapa handlingsplan