Regeringen har beslutat om skolstart från 6 års ålder.

Obligatorisk förskoleklass Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Läs mer på regeringen.se http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/08/skolstart-vid-sex-ars-alder/ Läs mer på skolverket.se https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskoleklass/forskoleklassen-1.202791

By | 2017-11-19T16:50:20+00:00 november 19th, 2017|Allmänt, Älvdalen, Foton, Grundskola, Idre, Rot, Särna|0 Comments

Fritidsgården Hålan

Hålan ligger vid infarten in till Buskoviusskolan, precis vid campingen i Särna. Hit kan du komma tre kvällar i veckan.

By | 2016-11-01T18:31:21+00:00 november 1st, 2016|Allmänt, Särna|Kommentarer inaktiverade för Fritidsgården Hålan

Förskolan Skrullebo

Förskolan Skrullebo ligger i Särna med plats för lek både inne och ute. Förskolans två avdelningar har tillsammans 40 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan Skrullebo ska vara en förskola där man trivs, har roligt och mår bra. Vi ska ha ett tillåtande klimat där både stor och liten blir sedd och hörd, känner trygghet [...]

By | 2016-10-31T20:08:31+00:00 oktober 31st, 2016|Förskolan, Särna|Kommentarer inaktiverade för Förskolan Skrullebo

Buskoviusskolan F-6

Buskoviusskolan ligger i södra delen av Särna. Vi har elever från förskoleklass upp till och med klass 6. Särskolan är en del av vår verksamhet. Vi är en liten skola med stora ambitioner. Hos oss ska varje elev utvecklas utefter sina egna mål och förutsättningar. Vi jobbar hårt för att alla ska trivas och [...]

By | 2016-11-01T18:55:48+00:00 oktober 31st, 2016|Särna|Kommentarer inaktiverade för Buskoviusskolan F-6

Kommunalt grundskoleindex 2016

Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex för grundskolan i respektive kommun. Kommunerna rangordnas sedan från 1 till 290. Grundskoleindexet beräknades första gången 2006. *I denna undersökning  klättrar Älvdalens kommun 51 placeringar gentemot 2015 och placerar sig på 3 plats i Dalarna samt 43 [...]

By | 2016-10-31T09:05:56+00:00 oktober 31st, 2016|Allmänt, Älvdalen, Grundskola, Idre, Rot, Särna|0 Comments

Nya flik om resultat

På denna flik finner ni resultat från barn och utbildningsförvaltningen. Information om vår verksamhet går att finna på många olika håll, nedan har vi sammanställt några av de instanser som följer upp barn och utbildningsförvaltningen. Klickar ni på länken så kommer ni till deras sida och den informationen som gäller för vår kommun.   http://skolutveckling.alvdalen.se/?page_id=15183  

By | 2016-10-06T10:34:51+00:00 oktober 6th, 2016|Allmänt, Förskolan, Fritids, Grundskola, Idre, Rot, Särna|0 Comments

Pengar ifrån skolverket till Älvdalens kommun

Skolverket har för läsåret 2015/16 beviljat ca 2 miljarder i bidrag till totalt 558 huvudmän för lågstadiesatsningen. Älvdalens kommun har fått 2,6 miljoner för sin verksamhet läsåret 2015/2016. Bidraget är till för att höja utbildningens kvalité och då främst för årskurs 1 - 3. Eftersom alla huvudmän inte sökt hela det belopp som de haft möjlighet till [...]

By | 2015-11-12T23:35:12+00:00 november 12th, 2015|Allmänt, Älvdalen, Grundskola, Idre, Rot, Särna|0 Comments

IT – satsning

I läroplan för grundskolan går att finna att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (läs mer på skolverket)! I Älvdalens kommun genomför vi nu en satsning inom detta område med bland annat inköp av 150 ipads till elever i Särna och Idre. [...]

By | 2015-04-29T19:31:57+00:00 april 29th, 2015|Allmänt, Grundskola, Idre, Omvärldsbevakning, Särna|0 Comments

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.