Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Blogg 2017-11-19T17:04:33+00:00

Blogg

Nya regler om hur skolan kan bjuda in politiska partier

Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny bestämmelse i skollagen som tydliggör vad som gäller när en skola ska bjuda in politiska partier. Bestämmelsen anger att en skola får begränsa antalet partier som bjuds in om det görs på objektiv grund. Läs mer, klicka på länken till skolverket. https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/politisk-information-i-skolan/nya-regler-om-hur-skolan-kan-bjuda-in-politiska-partier-1.265999  

By | januari 12th, 2018|Categories: Allmänt|

Älvdalens kommun på 39:e plats när skolor rankas

Älvdalens kommun på 39:e plats när skolor rankas   Älvdalens kommuns grundskolor hamnar på plats 39 av 290 möjliga i undersökningen ”Öppna jämförelser: grundskola 2017”. En förbättring jämfört med året innan.   Det är SKL (Sveriges kommuner och landsting) som i dag presenterar undersökningen på sin webbplats. Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och 9, nationella [...]

By | december 12th, 2017|Categories: Allmänt|

Regeringen har beslutat om skolstart från 6 års ålder.

Obligatorisk förskoleklass Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018. Läs mer på regeringen.se http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/08/skolstart-vid-sex-ars-alder/ Läs mer på skolverket.se https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskoleklass/forskoleklassen-1.202791

By | november 19th, 2017|Categories: Allmänt, Älvdalen, Foton, Grundskola, Idre, Rot, Särna|

Till dig som är förälder/vårdnadshavare

Hej! Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete går vi nu ut med våra årliga enkäter till samtliga föräldrar/vårdnadshavare. Enkäterna är viktiga för oss i vårt förbättringsarbete inom BUF och både elevernas och vårdnadhavares åsikter spelar en stor roll när utvecklingsområden ska identifieras. Vi är mycket tacksam för den tid du tar dig för att besvara frågorna som går ut. [...]

By | oktober 4th, 2017|Categories: Allmänt|

Stort samverkansprojekt med skolverket klart inför HT2107

Skolverket och Älvdalens kommun har under året jobbat med ett stort samverkansprojekt för att stärka de nyanländas lärande. Nu har vi fått ett klartecken att starta vårt projekt under hösten 2017 och avslutas våren 2018. Projektet kommer att ge alla barn i verksamheten ett bättre lärande även fast fokus finns på de nyanlända som vi har idag. Högskolan Dalarna kommer vara [...]

By | juli 6th, 2017|Categories: Allmänt|

Skolinspektionen – Älvdalen uppfyller kraven!

Nu har skolinspektionen kommit med svaret att alla våra enheter uppfyller kraven. Vi har även fått svar på den kvaliteundersökning som förskolan har haft under våren och där finns inte någon anmärkning vilket känns mycket bra. Med detta som utgångsläge inför läsåret 2017/2018 känns det mycket spännande att starta det nya läsåret. Det har varit ett stort arbete att få till [...]

By | juli 6th, 2017|Categories: Allmänt|

Auktion av äldre skolmaterial!

Älvdalens kommun bygger ny skola och auktionerar därför ut äldre skolmaterial som inte längre används. Välkommen att fynda - behållningen från auktionen går tillbaka till våra barn och ungdomar. Datum: lördag 17 juni Visning: kl. 08.30 Auktionsstart: kl.10.00 Plats: Industriområdet (f.d. Stenis och Eriksson/Vattenhuset), Älvdalen. Skyltat från rondellen. Betalning endast med kort och kontanter. Registrering är möjlig för dig som vill köpa många objekt. [...]

By | maj 23rd, 2017|Categories: Allmänt|

Ny film från skolverket om betygsättning

Ett betyg ska spegla den kvalitet en elev har på sitt kunnande vid kursens eller terminens slut. Lärare dokumenterar kontinuerligt elevers kunskaper, eftersom elever ofta inte kan visa alla sina kunskaper precis innan det är dags för betygssättning.  När det är dags för betyg analyserar och värderar lärare hur relevant och rättvisande bild olika underlag ger av elevernas kunskaper i [...]

By | april 20th, 2017|Categories: Grundskola|

Kommunen gör nu en satsning på förstelärare!

Förstelärare i Älvdalens kommuns skolor! Nu har även vi i Älvdalens kommuns grundskolor förstelärare!Under april månad har förvaltningen tagit ut de personer som under tre år skall få jobba som förstelärare i kommunen. Uppdraget är under tre år och här skall man ha fokus på bland annat lärandematriser.Vi vill gratulera följande förstelärare till uppdraget på tre år: Johan Norlin, åk [...]

By | april 6th, 2017|Categories: Allmänt|

Informationsskärm testas på Älvdalsskolan

För att stärka informationsflödet inom skolorna testar vi nu samma system med digitala skärmar som kontaktcenter använder i kommunhuset. Målet är att snabbt kunna sprida aktuell information som sitter i blickfånget. Vi har nu tillfälligt satt upp systemet i Älvdalsskolan. Funkar systemet bra lyfter vi in det på övriga skolor i kommunen.

By | mars 24th, 2017|Categories: Allmänt|

Regeringen stärker kraven på digital kompetens inom skolan!

Torsdag 9 mars, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. För att läsa mer om vad detta konkret innebär läs på regeringens hemsida [...]

By | mars 12th, 2017|Categories: Allmänt|

Grundskolans fokusområde – artikel om lärandematris.

Älvdalens Kommun har under året arbetat med lärandematriser och kommer fortsätta detta arbete under kommande år. Fokus är att eleverna ska få en ökad förståelse för både varför de ska lära sig, men också en ökad förståelse för vad som ligger till grund för den bedömning de får vid olika tillfällen.Arbetet med lärandematriser är något som många grundskolor och gymnasier [...]

By | februari 24th, 2017|Categories: Allmänt|

Betygsättning för nyanlända!

Hur fungerar det med betygsättning för nyanlända? Se filmen där skolverket beskriver hur lärare och skolan skall resonera för om betyg skall sättas eller ej.  

By | december 14th, 2016|Categories: Allmänt|

En halv miljon till kulturrådet

Kulturrådet fördelar under två år utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. 178 kommuner får dela på 97 miljoner kronor och pengarna ska användas för att få nya elevgrupper att delta. Älvdalens kommun sökte och fick 500 000 kr. Musikskolan i Älvdalens kommun vill utvecklas till kulturskola. Projektpengarna kommer att användas till att starta dansundervisning med frivilliga grupper. Med tanke på [...]

By | december 6th, 2016|Categories: Allmänt, Kulturskolan, Musikskolan|