Älvdalen satsar på fortbildning i flerspråkighet inom förskolan!

Under veckan som gick startade totalt 14 förskollärare från kommunen en högskolekurs på 7.5 hp inom flerspråkighet. Alla kommunens förskolor är representerade i detta fortbildningsprojekt, något vi från förvaltningen ser som väldigt positivt. Utbildningen genomförs av Högskolan Dalarna och kursens övergripande mål är att förskollärarna ska utveckla och stärka sina kunskaper och kompetenser gällande flerspråkiga barns utveckling och lärande samt vad detta innebär för arbetet inom förskolan. Förhoppningen är att utbildningen stödjer och stärker alla barns språk- och kunskapsutveckling. Cecilia Knuts som är en av deltagarna beskriver:
”Det känns bra att få vara med på denna satsning, det är ett aktuellt ämne både för bevarandet av älvdalskan men också som stöd i arbetet med flerspråkiga barn i allmänhet. Jag finner det roligt att få lära sig mer om språk och andra kulturer samtidigt som jag kan få tips och idéer om hur man kan bemöta flerspråkiga barn på bästa sätt”.
         
By | 2015-09-20T19:51:15+00:00 september 20th, 2015|Allmänt|0 Comments

About the Author:

Stefan Karlberg är anställd i Älvdalens Kommun som utvecklingsansvarig för barn och utbildningsförvaltningen. Stefan är redaktör för denna webbsida!

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.