Älvdalsskolan – tillfälliga lokaler börjar ta form…

När C-huset rivs för att göra plats för den ny skolan kommer flera ämnen få nya lokaler. Ett av de ämnen som får flytta under nästa termin är bildsalen som vt 16 kommer vara placeras i aulan! Denna lokal görs iordning med ny färg på väggarna, bättre belysning och indraget vatten. Ovan ser ni bild [...]

By | 2015-11-28T16:17:25+00:00 november 28th, 2015|Allmänt, Älvdalen, Nya Älvdalskolan|0 Comments

Försäljning av material från Älvdalsskolan

Det pågår just nu en stor sortering av material från Älvdalsskolan inför den kommande rivningen. Vi hoppas att rivningen kommer igång i mars/april 2016 (beror på hur lång tid upphandlingen tar). Materialet dokumenteras genom fotografering och flyttas till tillfälliga lokaler. Verksamheterna får sedan gå igenom materialet och se om det finns behov av dessa i [...]

By | 2015-11-27T11:13:18+00:00 november 27th, 2015|Allmänt, Älvdalen, Nya Älvdalskolan|0 Comments

Pengar ifrån skolverket till Älvdalens kommun

Skolverket har för läsåret 2015/16 beviljat ca 2 miljarder i bidrag till totalt 558 huvudmän för lågstadiesatsningen. Älvdalens kommun har fått 2,6 miljoner för sin verksamhet läsåret 2015/2016. Bidraget är till för att höja utbildningens kvalité och då främst för årskurs 1 - 3. Eftersom alla huvudmän inte sökt hela det belopp som de haft möjlighet till [...]

By | 2015-11-12T23:35:12+00:00 november 12th, 2015|Allmänt, Älvdalen, Grundskola, Idre, Rot, Särna|0 Comments

Trängslet och vår skola för asylsökande

 Nu har de första asylflyktingarna kommit till vår kommun och vi vet nu att vi har många barn som vi skall bereda möjlighet till skola. Ledningsgruppen har bestämt att vi kommer förlägga skolan i anknytning till förläggningen så att vi slipper förflytta barnen i under deras första tid i Sverige. Lokalerna som vi kommer använda [...]

By | 2015-11-10T10:26:03+00:00 november 10th, 2015|Allmänt|0 Comments

Att hjälpa andra!

I läroplanen för grundskolan står följande text under rubriken 2.1 normer och värden: Skolans mål är att varje elev: Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. Flera klasser i Älvdalen har tagit fast på detta och arbetar på olika sätt för att stötta människor [...]

By | 2015-11-09T11:27:28+00:00 november 9th, 2015|Allmänt|0 Comments

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.