Förskolan Tallkotten firar 40 år!

Idag firar Tallkotten 40 år med att ha öppet hus kl. 15.00-19.00 Så om du har haft barn på Tallkotten eller själv varit barn där passa på att besök den nu 40 åriga Tallkotten. Det erbjuds tipspromenad ,foton att titta på,samt pyssel för barnen. Det bjuds även på kaffe /saft och tårta.

By | 2015-09-24T08:16:55+00:00 september 24th, 2015|Allmänt|0 Comments

Älvdalen satsar på fortbildning i flerspråkighet inom förskolan!

Under veckan som gick startade totalt 14 förskollärare från kommunen en högskolekurs på 7.5 hp inom flerspråkighet. Alla kommunens förskolor är representerade i detta fortbildningsprojekt, något vi från förvaltningen ser som väldigt positivt. Utbildningen genomförs av Högskolan Dalarna och kursens övergripande mål är att förskollärarna ska utveckla och stärka sina kunskaper och kompetenser gällande flerspråkiga barns utveckling [...]

By | 2015-09-20T19:51:15+00:00 september 20th, 2015|Allmänt|0 Comments

Ansökningar – statsbidrag

Två ansökningar har nu skickats till skolverket för att kunna genomföra kvalitetshöjningar. Lågstadiesatsningen - Handlar om att stärka kvalitén i skolan när det gäller åldrarna F-3! Mindre barngrupper i förskolan handlar som namnet antyder om att minska barngrupperna i förskolan! Beslut kommer i oktober!

By | 2015-09-14T18:05:02+00:00 september 14th, 2015|Allmänt|0 Comments

Arbetsmiljöverket besöker skolor!

Arbetsmiljöverket genomför under denna vecka inspektioner av Buskoviusskolan och Älvdalskolan. Detta arbete ingår i en nationell tillsyn av skolor under åren 2013-2016. Arbetsmiljöverkets arbete gäller såväl kommunala som fristående skolor samt dess skolhuvudmän. Inspektionen fokuserar framförallt på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

By | 2015-09-14T12:46:06+00:00 september 14th, 2015|Allmänt|0 Comments

Utvecklingsarbete inom förskolan

Carita Backman från förskolan Porfyrgården åkte den 24 augusti ned till Skolverket i Stockholm för att ingå i en referensgrupp av endast 14 stycken särskilt utvalda barnskötare/förskollärare från hela Sverige. Målet med referensgruppen är att de ska stödja skolverket (på uppdrag av regeringen) att återinföra ett riktmärke för barngruppens storlek i förskolan. Riktmärket ska införas i kommentarer [...]

By | 2015-09-09T13:30:41+00:00 september 9th, 2015|Allmänt|0 Comments

Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.