Förberedelser inför skolbyggnationen!

Som alla ser görs det markarbeten runt Älvdalsskolan. Detta är förberedelser inför byggandet av den nya skolan! Det som görs nu ingår inte i den stora entreprenaden utan är en egen upphandlad entreprenad! Det om nu görs är: V 25-30 är: Ny dagvattenledledning Ny huvudvattenledning Nytt avlopp Tryckning av nya ledningar under riksvägen V 31-33: [...]